విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

మొదటి పేరు యొక్క ఆర్య మూలం

మొదటి పేరు ఆర్య యొక్క మూలం. వివిధ దేశాల మరియు భాషలలో మొదటి పేరు ఆర్య యొక్క మూలం చరిత్ర.

మొదటి పేరు ఆర్య యొక్క మూలం

Arya >

పురాతన పెర్షియన్ (మూలకం)

మొదటి పేరు ఆర్య యొక్క పూర్తి చెట్టు

Arya >

పురాతన పెర్షియన్ (మూలకం)

 
 
ఆర్య >

పర్షియన్

 
 
ఆర్య >

హిందీ

 
 
ఆర్య >

మలయాళం

 
 
ఆర్య >

హిందీ

 
 
Eran >

పురాతన పెర్షియన్ (స్థలం పేరు)

 
 
 
Iran >

పర్షియన్ (స్థలం పేరు)

 
 
 
 
Irã >

పోర్చుగీస్ (స్థలం పేరు)

 
 
 
 
Irán >

స్పానిష్ (స్థలం పేరు)

 
 
 
 
Iran >

అరబిక్ (స్థలం పేరు)

 
 
 
 
Iran >

ఇంగ్లీష్ (స్థలం పేరు)

 
 
 
 
Iran >

ఫ్రెంచ్ (స్థలం పేరు)

 
 
 
 
Iran >

జర్మన్ (స్థలం పేరు)

 
 
 
 
Iran >

ఇటాలియన్ (స్థలం పేరు)

మీ పేరు మరియు ఇంటి పేరు విశ్లేషించండి. ఇది ఉచితం!

లేదా
నీ పేరు:
మీ ఇంటి పేరు:
విశ్లేషణ పొందండి

మొదటి పేరు ఆర్య గురించి మరింత

పేరు యొక్క ఆర్య అర్థం

ఆర్య అంటే ఏమిటి? ఆర్య పేరు యొక్క అర్థం.

 

మొదటి పేరు యొక్క ఆర్య మూలం

ఎక్కడ నుండి ఆర్య పేరు వచ్చింది? మొదటి పేరు ఆర్య యొక్క మూలం.

 

ఆర్య మొదటి పేరు నిర్వచనం

ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ మొదటి పేరు, ఆర్య మొదటి పేరు గల స్త్రీ మరియు పురుష రకాలు.

 

ఇంటిపేరుతో ఆర్య అనుకూలత

ఇంటిపేరుతో ఆర్య అనుకూలత పరీక్ష.

 

ఇతర పేర్లతో ఆర్య అనుకూలత

ఇతర పేర్లతో ఆర్య అనుకూలత పరీక్ష.

 

ఆర్య పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా

ఆర్య పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా