విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

మొదటి పేరు యొక్క నవీన్ మూలం

మొదటి పేరు నవీన్ యొక్క మూలం. వివిధ దేశాల మరియు భాషలలో మొదటి పేరు నవీన్ యొక్క మూలం చరిత్ర.

మొదటి పేరు నవీన్ యొక్క మూలం

Nava >

సంస్కృత (పదం)

నవీన్ >

హిందీ


నవీన్ >

మరాఠీ


నవీన్ >

కన్నడ


నవీన్ >

తెలుగు


నవీన్ >

తమిళ్


నవీన్ >

మలయాళం

నవీన్ >

హిందీ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)


నవీన్ >

మరాఠీ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)


నవీన్ >

కన్నడ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)


నవీన్ >

తెలుగు (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)


నవీన్ >

తమిళ్ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)


నవీన్ >

మలయాళం (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)

మొదటి పేరు నవీన్ యొక్క పూర్తి చెట్టు

Nava >

సంస్కృత (పదం)

 
 
నవీన్ >

హిందీ

 
 
 
నవీన్ >

హిందీ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)

 
 
నవీన్ >

మరాఠీ

 
 
 
నవీన్ >

మరాఠీ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)

 
 
నవీన్ >

కన్నడ

 
 
 
నవీన్ >

కన్నడ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)

 
 
నవీన్ >

తెలుగు

 
 
 
నవీన్ >

తెలుగు (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)

 
 
నవీన్ >

తమిళ్

 
 
 
నవీన్ >

తమిళ్ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)

 
 
నవీన్ >

మలయాళం

 
 
 
నవీన్ >

మలయాళం (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)

మీ పేరు మరియు ఇంటి పేరు విశ్లేషించండి. ఇది ఉచితం!

లేదా
నీ పేరు:
మీ ఇంటి పేరు:
విశ్లేషణ పొందండి

మొదటి పేరు నవీన్ గురించి మరింత

పేరు యొక్క నవీన్ అర్థం

నవీన్ అంటే ఏమిటి? నవీన్ పేరు యొక్క అర్థం.

 

మొదటి పేరు యొక్క నవీన్ మూలం

ఎక్కడ నుండి నవీన్ పేరు వచ్చింది? మొదటి పేరు నవీన్ యొక్క మూలం.

 

నవీన్ మొదటి పేరు నిర్వచనం

ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ మొదటి పేరు, నవీన్ మొదటి పేరు గల స్త్రీ మరియు పురుష రకాలు.

 

ఇంటిపేరుతో నవీన్ అనుకూలత

ఇంటిపేరుతో నవీన్ అనుకూలత పరీక్ష.

 

ఇతర పేర్లతో నవీన్ అనుకూలత

ఇతర పేర్లతో నవీన్ అనుకూలత పరీక్ష.

 

నవీన్ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా

నవీన్ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా