విశ్లేషించడానికి  లేదా    భాష:

మొదటి పేరు యొక్క అరవింద్ మూలం

మొదటి పేరు అరవింద్ యొక్క మూలం. వివిధ దేశాల మరియు భాషలలో మొదటి పేరు అరవింద్ యొక్క మూలం చరిత్ర.

మొదటి పేరు అరవింద్ యొక్క మూలం

Aravinda >

సంస్కృత (పదం)

అరవింద్ >

హిందీ

మొదటి పేరు అరవింద్ యొక్క పూర్తి చెట్టు

Aravinda >

సంస్కృత (పదం)

 
 
అరబిందా >

బెంగాలీ

 
 
అరబిందా >

ఒడియా

 
 
అరవింద్ >

హిందీ

 
 
అరవింద్ >

మరాఠీ

 
 
అరవింద్ >

కన్నడ

 
 
 
అరవింద >

కన్నడ (వేరియంట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్)

 
 
అరవింద్ >

తమిళ్

 
 
అరబిందో >

బెంగాలీ

 
 
అరబిందో >

ఒడియా

మీ పేరు మరియు ఇంటి పేరు విశ్లేషించండి. ఇది ఉచితం!

లేదా
నీ పేరు:
మీ ఇంటి పేరు:
విశ్లేషణ పొందండి

మొదటి పేరు అరవింద్ గురించి మరింత

పేరు యొక్క అరవింద్ అర్థం

అరవింద్ అంటే ఏమిటి? అరవింద్ పేరు యొక్క అర్థం.

 

మొదటి పేరు యొక్క అరవింద్ మూలం

ఎక్కడ నుండి అరవింద్ పేరు వచ్చింది? మొదటి పేరు అరవింద్ యొక్క మూలం.

 

అరవింద్ మొదటి పేరు నిర్వచనం

ఇతర భాషల్లో, అక్షరక్రమం మరియు ఉచ్చారణ రూపాల్లో ఈ మొదటి పేరు, అరవింద్ మొదటి పేరు గల స్త్రీ మరియు పురుష రకాలు.

 

ఇతర భాషలలో అరవింద్

ఇంకొక దేశంలో మరొక భాషలో మొదటి పేరును అరవింద్ మొదటి పేరుకు సంబంధించినది ఎలాగో తెలుసుకోండి.

 

ఇంటిపేరుతో అరవింద్ అనుకూలత

ఇంటిపేరుతో అరవింద్ అనుకూలత పరీక్ష.

 

ఇతర పేర్లతో అరవింద్ అనుకూలత

ఇతర పేర్లతో అరవింద్ అనుకూలత పరీక్ష.

 

అరవింద్ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా

అరవింద్ పేరుతో ఇంటిపేర్ల జాబితా